Förvara era brandfarliga vätskor på rätt sätt

brandfarliga vätskor som bensin och etanol
 

Brandfarliga vätskor kan finnas på arbeten men även i hemmet. Dessa ska stå skyddade på ett bra sätt och gärna ha en varningsskylt där de finns. Det är alltid en risk när det gäller brandfarliga vätskor även om de står skyddade. Alla bör veta om att de finns och var de finns. Vätskor som är brandfarliga är något som kan vara ett måste att använda sig av inom vissa jobb och yrken. Men dessa finns även i vårt vardagliga liv. Detta eftersom att allt från bränsle till rengöringsmedel kan vara en brandfarlig vätska. Vad som kännetecknar dessa är att de redan vid låga temperaturer kan avge ånga som kan antändas. Det är alltså inte vätskan som brinner utan ångorna som den avger.

Vätskor som är brandfarliga

Det finns som sagt en hel del brandfarliga vätskor, både på jobbet och hemma. Bland dessa vätskor finns till exempel bensin, aceton, etanol och metanol. I lösningsmedel finns ämnet toluenetylacetat som även det är brandfarligt och så finns det dietyleter, som ingår i vissa bränslen och i fläckborttagning. Dessa flaskor bör du förvara på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn. Det finns fler brandfarliga vätskor du kanske har i ditt hem. Andra exempel är xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Det finns fyra olika klasser man talar om när man pratar om en brandfarlig vätska. Det eftersom vissa är mer farliga än andra. Du får dessutom endast ha 100 liter brandfarliga vätskor hemma totalt.